Välj önskad storlek på anläggningen

Tekniska detaljer (i mm)

Spårvidd Arbetsbredd* Totalbredd** Längd Höjd** Lärslängd**
11000 14500 6000 3000 220
11500 15000 6000 3000 220
12000 15500 6000 3000 220
13000 16500 6000 3000 220
14000 17500 6000 3000 220
15500 19000 6000 3000 220
17000 20600 6000 3000 220
18500 22000 6000 3000 220
20500 24000 6000 3000 220
24500 28000 6000 3000 220
* Arbetsbredd vid val av ett skärhuvud per plåt. Om man väljer fler skärhuvuden reduceras arbetsbredden
** Den totala bredden och höjden kan variera från fall till fall, beroende på valda enheter

Vänligen välj extra användningsområden


Vänligen välj extra användningsområden

*Beror på plasmaströmkällan

- Grafiskt interface med touchskärm

- Med den modernaste databus teknologin

- Databas i tre nivåer för alla skärprocesser upp till bilder på slitdelar via VPN


- Enkelt handhavande, översiktliga funktioner, snabb programvara för konstruktion och nestning för alla typer av skärning.

OmniWin 2021.pdf

Miljöteknik


Serviceavtal

Er lokala agent Intercut erbjuder tillsammans med Messer service och support enligt nedan.


Era kontaktuppgifter

Vänligen fyll i fullständigt.

eller
Vänligen ring vår agent i Sverige:
Intercut Sverige AB

+46 (0) 8 5505 1200

Mån-Fr från 8.00-16.30